View Sidebar

Welcome to our website!

Resa till Indien

Resa till Indien

Ett av de mest lockande och fascinerande länderna i världen har länge varit Indien. Det var känt för flera hundra år sedan som en källa av kryddor, textiler och annat intressant. Med så många olika folkslag har det en mångfald av kulturer som återspeglas både i språken, kläderna och maten. Religion har länge haft ett stort inflytande på landets befolkning, och fortsätter att vara en del av det dagliga livet. 

Det är svårt att tröttna på Indien. Helt klart är det ganska varmt, speciellt under vissa tider på året. För de som kommer från mer tempererade zoner kan det kännas tungt, men det uppvägs av allt du upplever här. Naturen är enastående med flera intressanta djur och växter. Du har havet, med en kustlinje som är flera tusentals kilometer lång. Många kommer hit för att bada och utöva vattensporter, men det är bara en av de många aktiviteterna som lockar. 

27/02/2020Comments are DisabledRead More
Hur stora företag handskas med arbetsorder

Hur stora företag handskas med arbetsorder

Det finns en direkt koppling mellan hur effektivt ett företag är och hur pass framgångsrikt det blir. Inte så att du bara ska tänka på produktionen och hur mycket du kan få ut av de anställda. Andra faktorer är också viktiga, som psykisk och fysisk hälsa. Men genom att ge dina medarbetare allt de behöver för att kunna jobba ifred så skapar du en god arbetsplats både för dem och ditt företag. 

Ett företag är uppbyggt runt rutiner och system. Det handlar hela tiden om en balans. De anställda ger av sin tid och expertis medan företaget betalar löner och tillhandahåller de rätta verktygen. Allting måste löna sig, för båda sidor. Därför är det inte så konstigt att just rutiner, system och hur du tillämpar dem, är en stor fråga för många företag. Hur de sköter sin administration, arbetsorder och andra dagliga situationer kan vara avgörande. 

12/01/2020Comments are DisabledRead More
Alla yrken behöver en effektiv schemaläggning

Alla yrken behöver en effektiv schemaläggning

Ordet schema får dig att tänka på skolgången. Varje dag var inrutad och du visste precis var du skulle vara vid vilken tidpunkt. Men schema är något som flera arbetsplatser utnyttjar för att det ska fungera. Speciellt när det handlar om skiftarbete eller där ett antal medarbetare jobbar deltid. För att det alltid ska vara personal på plats måste du ha ett realistiskt och väl fungerande schema. 

Med ett bra schema vet du exakt när du ska jobba. Precis som i skolan så säger det dig när du ska vara på plats och var. Men själva schemaläggningen är ofta en huvudvärk för den som är ansvarig. Dels ska du ha kvalificerad personal till hands. Samtidigt så har alla sina egna önskemål och det är inte alltid så lätt att pussla ihop ett bra schema. 

01/01/2020Comments are DisabledRead More
Dåliga ställen att förvara kniven på

Dåliga ställen att förvara kniven på

Knivar finns överallt. En del är stora, andra små, men alla bör de vara vassa. Förutom de du använder till att äta naturligtvis. Det ligger i knivens natur att kunna skära eller hacka genom de flesta material. Men det innebär också att du måste vara försiktig med dem. Dels hur du använder dem, men också var och hur du förvarar dem. 

Barn kan lära sig hantera kniv ganska tidigt. Men du kan aldrig lita på dem eftersom en olycka händer så lätt. Det samma kan sägas om en del vuxna. De använder knivarna på fel sätt, eller lägger dem någonstans där de kan skada andra. Som med allting annat så är knivar utformade för en viss sorts uppgifter. Om du börjar avvika från det så kan det leda till stora problem. 

04/12/2019Comments are DisabledRead More
Vad ett rent hem innebär

Vad ett rent hem innebär

Väldigt få personer trivs med att bo i ett smutsigt hem eller jobba på en arbetsplats som inte är riktigt ren. Istället så lägger många ner avsevärd tid och pengar på att hålla sina omgivningar rena. Framför allt är det vanligt att anlita någon för att städa på jobbet. Till och med en bilverkstad kan hållas ren, i alla fall de utrymmen som inte används för oljiga motorer. Men det är också vanligt att lägga ner lite extra omtanke på sitt hem. 

Problemet är att alla inte har lika mycket tid. Den era då kvinnorna stannade hemma och använda all sin energi på att ta hand om hem och barn är över. Nu för tiden så är alla lika upptagna, eller aktiva. Det har lett till en ny situation när du städar hemma på kvällar och helger. För många så är det en börda. För de vill att det ska vara rent, men det är inte så roligt att använda din fritid till att städa. Samtidigt så har en del oresonliga förväntningar på vad ett rent hem egentligen innebär. 

04/11/2019Comments are DisabledRead More